2019                                  Musikcafé
                       Kung Bore och SlaBang
                                Lördag 9/3

Kung bore