Kulturfabriken toppbildpil2Startsidan
pil1Utställningen
pil3Caféet
pil1Konferensen
pil1Bildspel
pil1Historien
pil1Mjällom i dag
pil1Hitta hit
pil1Mjälloms
Byaförening

pil1Länkar
pil1 Bagarstugan

linje

Från ångsåg till laserteknik
Mjälloms moderna industrihistoria startade 1880, då en ångsåg anlades i Måviken. Den drevs framgångsrikt fram till början av 1930-talet och samma ägare drev även ett ångbåtsbolag. 1945 startade bröderna Norberg ett sågverk med två sågramar i Mjällomsviken. Verksamheten upphörde 1953.

Landets skocentrum
Redan 1919 startade en för bygden ny industriell satsning, skotillverkning. Det var bondsonen Per Johan Nordlander och fiskarsonen Ivar Ernst Norlin, som startade i liten skala. Satsningen skulle senare följas av inte mindre än 10 skofabriker i byn. Den sista, Klea Skor, upphörde med sin verksamhet 1999. De fabriker som hade flest anställda var Ivar E Norlins Skofabrik och Nordingrå Skofabrik, med som mest cirka 130 anställda vardera. Mjällom var under en period landets skocentrum.

Handsken är kastad
Inspirerad av den företagsanda som fanns på orten startade N O Nilsson handsktillverkning i källaren i sitt hem 1935. Mellan 1935 och 1975 startades ytterligare tre handskfabriker på orten. N U Medins Handskfabrik sysselsatte som mest 80 anställda.

Kvinnor med baktankar
Det har funnits två tunnbrödsbagerier i Mjällom, Mjälloms tunnbrödsbageri och Måvikens tunnbrödsbageri. Tunnbrödsepoken startade i bagarstugan hemma hos Rut Viberg, som började baka redan 1923. Företagat som hon startade, Mjälloms Tunnbröd, finns i dag i Ullånger. Den andra kvinnliga pionjären på bagerisidan hette Karin Mellinder.

Behov av kartonger
För att tillgodose industrins behov av kartonger till förpackning av skor och tunnbröd startade Emil Högberg kartongtillverkning hemma på logen i slutet på 1920-talet. Det ökande behovet gjorde att även Gunnar Ullsten startade kartongtillverkning 1933.

Fantastisk utveckling
Henning Nordlander startade 1947 Mjälloms Mekaniska verkstad. Verkstadsindustrin på orten har sedan utvecklats på ett enastående sätt. Yngve Gerdin var med och startade Gerdins Mekaniska verkstad 1952. Detta var starten på det som i dag är verkstadskoncernen Gerdins Group med hela världen som marknad. Tillsammans med hustrun Solveyh ledde Yngve utvecklingen i företaget fram till pensioneringen, då sönerna Peter och Björn tog över.

Näring ur havet
Fisket har alltid varit en viktig verksamhet på Mjällomshalvön, som huvudsaklig näringskälla eller som sidonäring. Totalt startades fyra salterier i Mjällomshalvöns fiskelägen. Fisken skulle konserveras och det gjordes bäst genom saltning och rökning. Dessutom bearbetades fisk för surströmmingsinläggning.

Vård och turism
Turismen har sedan 1950-talet ökat varje år i området, och sysselsätter under Sommarhalvåret allt fler människor. Den största utvecklingen har skett i Norrfällsviken, som i dag är en av de stora turistmagneterna i Höga Kusten.
Inom vårdsektorn driver Måvikens Gäst- & Konvalescenthem, sedan 1950-talet sitt Vårdhem i Måviken. 

Epoker i sammandrag

1880 ? 1930, 1945 ? 1953 Sågverk
1919 ? 1999                     Skofabriker
1920 ? 1975                     Salterier och rökerier
1923 ? 1974                     Tunnbrödsbagerier
1932 ? 1982                     Kartongfabriker
1935 ? 1974                     Handskfabriker
1947 ?                             Verkstadsindustrier
1950-talet ?                     Vårdhem och Turistanläggningar

 

Bild från kaféet

Kulturfabriken, Idrottsvägen 3, 870 31 Mjällom  Telefon kontor 070-2612491